Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Thứ Bẩy - 08/08/2020 17:27
Từ ngày:
Click để chọn ngày
tới ngày:
Click để chọn ngày
Số văn bản Tên văn bản Mô tả Ngày tạo Tải xuống
04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 27/10/2010
85/2009/NÐ-CP Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng 27/10/2010
12/2009/NÐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
03/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 27/10/2010
209/2004/NÐ-CP Quản lý chất lượng công trình Quản lý chất lượng công trình 27/10/2010
49/2008/NÐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 27/10/2010
112/2009/NÐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
22/2008/QÐ-BGTVT Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải 27/10/2010
83/2009/NÐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
07 /2010/TT-BGTVT Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
15/10/2010
1 2