Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Thứ Hai - 01/06/2020 13:23
Số văn bản:1671/QÐ-TCÐBVN
Tên văn bản:Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tác giả:Tổng cục đường bộ Việt nam
Cơ quan ban hành:Bộ ngành khác
Loại văn bản:Quyết Định
Lĩnh vực:Tổ chức
Ngày ban hành:11/10/2010
File đính kèm:
Mô tả: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam