Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Chủ Nhật - 05/07/2020 16:50
Số văn bản:83/2009/NÐ-CP
Tên văn bản:Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Tác giả:Chính Phủ
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:27/10/2010
File đính kèm:
Mô tả:Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình