Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Thứ Bẩy - 30/05/2020 19:08
Số văn bản:49/2008/NÐ-CP
Tên văn bản:Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Tác giả:Chính Phủ
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ngày ban hành:27/10/2010
File đính kèm:
Mô tả:Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng