Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Thứ Hai - 01/06/2020 13:05
Số văn bản:03/2009/TT-BXD
Tên văn bản:Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP
Tác giả:Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành:Bộ ngành khác
Ngày ban hành:27/10/2010
File đính kèm:
Mô tả:Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình