Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Thứ Bẩy - 30/05/2020 18:24
Số văn bản:07 /2010/TT-BGTVT
Tên văn bản:Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.
Cơ quan ban hành:Bộ ngành khác
Ngày ban hành:15/10/2010
File đính kèm:
Mô tả:

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ