Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản Cục công bố
Chủ Nhật - 05/07/2020 16:13
Từ ngày:
Click để chọn ngày
tới ngày:
Click để chọn ngày
Số văn bản Tên văn bản Mô tả Ngày tạo Tải xuống
1238/QÐ-CQLÐBI Quyết định Thành lập tổ kiểm soát tải trọng xe cơ động số 3 Cục Quản lý đường bộ I
28/10/2015
1128/QÐ-CQLÐB I Quyết định Quyết định: Thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện, kích thước thúng xe chở vật liệu tại các gói thầu thi công Bảo trì tuyến Quốc lộ 6 - Dự án VRAMP 09/10/2015
1624/CQLÐBI-KHTT-KTTTX Kế hoạch Thanh tra và xử lý các phương tiện ôtô tự đổ có tổng tải trọng trên 10 Tấn vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng;
Kiểm tra tải trọng xe ôtô chở hàng vượt quá tải trọng cho phép hoạt động trên đường bộ.
06/08/2015
1623/CQLÐBI-TT-AT Công văn Thanh tra kích thước thùng thành xe ôtô tự đổ và kiểm tra tải trọng
06/08/2015