Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản Cục công bố
Chủ Nhật - 05/07/2020 18:44
Số văn bản:1128/QÐ-CQLÐB I
Tên văn bản:Quyết định
Ngày ban hành:09/10/2015
File đính kèm:
Mô tả:Quyết định: Thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện, kích thước thúng xe chở vật liệu tại các gói thầu thi công Bảo trì tuyến Quốc lộ 6 - Dự án VRAMP