Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Thủ tục cấp phép
Thứ Hai - 01/06/2020 12:40
Số văn bản:963 /KQLÐB II -QLGT
Tên văn bản:Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ
Tác giả:Khu QLĐB II
Cơ quan ban hành:Bộ ngành khác
Loại văn bản:Văn Bản
Ngày ban hành:15/10/2010
File đính kèm:
Mô tả: Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ