Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Luật
Thứ Bẩy - 30/05/2020 18:11
Số văn bản:61/2005/QH11
Tên văn bản:Luật đấu thầu
Tác giả:Quốc hội
Cơ quan ban hành:Quốc hội và chính phủ
Ngày ban hành:21/10/2010
File đính kèm:
Mô tả:Luật đấu thầu đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005