Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Lãnh đạo Cục QLĐB I
Thứ Hai - 01/06/2020 12:29
Lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ I
(15/10/2010)
Cục Trưởng: Trần Hưng Hà 

Phó Cục Trưởng: Nguyễn Xuân Lâm (Thủ trưởng cơ quan)

Phó Cục Trưởng: Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Cục Trưởng: Bùi Xuân Trường

Chủ tịch công đoàn Cục Quản lý Đường bộ I: Lâm Huy Công

Trưởng phòng Tổ chức hành chính: Phạm Văn Toàn

Trưởng phòng Quản lý bảo trì đường bộ: Nguyễn Anh Tú

Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật: Phạm Văn Tam

Trưởng phòng An toàn giao thông: Nguyễn Anh Quân

Trưởng phòng Tài chính: Nguyễn Văn Hải

Đội trưởng đội Thanh tra an toàn đường bộ: Bùi Thanh Thái

Gửi email In Quay lại