Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Công nghệ Công nghệ Tham Khảo
Thứ Hai - 01/06/2020 13:14
Tổng hợp Clip hình ảnh về công nghệ bảo trì đường bộ - Số 1
(28/12/2012)

1. Thi công dán sợi Carbon tăng cường cầu Ngòi Cát (Km QL70) năm 2011
http://kqldb2.gov.vn/vi-VN/Tin-tucSu-kien/Thu-vien-videos/Cac-tu-lieu/db2.html
2. Xe đa năng vá ổ gà, trám nứt điều khiển tự động SCHMIDT
http://www.youtube.com/watch?v=GRen_mkHSg0
3. Xe vá ổ gà điều khiển tự động PYTHON 5000
http://www.youtube.com/watch?v=7TqstDb3ipU
4. Xe vá ổ gà điều khiển bán tự động Volvo
http://www.youtube.com/watch?v=AZr2d2VcQvc
5. Máy lu mini để vá ổ gà
http://www.youtube.com/watch?v=_JPeeDe6mT4
6. Xe vá láng chuyên dụng
http://www.youtube.com/watch?v=fAV-RZlyNNo
7. Tái chế nóng atphalt
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=J3f-yyDmF_I&feature=endscreen
8. Hướng dẫn vá ổ gà – Tài liệu IRF
http://www.youtube.com/watch?v=IhxfbRsMjfQ
9. Cuối cùng, BÀI CA VÁ Ổ GÀ
http://www.youtube.com/watch?v=p3yX6pc3qIg                     
                                                                                                           Thảo Nguyên
Gửi email In Quay lại