Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Công nghệ Công nghệ Tham Khảo
Thứ Ba - 22/05/2018 07:25
Tổng hợp Clip hình ảnh về công nghệ bảo trì đường bộ - Số 1
(28/12/2012)

1. Thi công dán sợi Carbon tăng cường cầu Ngòi Cát (Km QL70) năm 2011
http://kqldb2.gov.vn/vi-VN/Tin-tucSu-kien/Thu-vien-videos/Cac-tu-lieu/db2.html
2. Xe đa năng vá ổ gà, trám nứt điều khiển tự động SCHMIDT
http://www.youtube.com/watch?v=GRen_mkHSg0
3. Xe vá ổ gà điều khiển tự động PYTHON 5000
http://www.youtube.com/watch?v=7TqstDb3ipU
4. Xe vá ổ gà điều khiển bán tự động Volvo
http://www.youtube.com/watch?v=AZr2d2VcQvc
5. Máy lu mini để vá ổ gà
http://www.youtube.com/watch?v=_JPeeDe6mT4
6. Xe vá láng chuyên dụng
http://www.youtube.com/watch?v=fAV-RZlyNNo
7. Tái chế nóng atphalt
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=J3f-yyDmF_I&feature=endscreen
8. Hướng dẫn vá ổ gà – Tài liệu IRF
http://www.youtube.com/watch?v=IhxfbRsMjfQ
9. Cuối cùng, BÀI CA VÁ Ổ GÀ
http://www.youtube.com/watch?v=p3yX6pc3qIg                     
                                                                                                           Thảo Nguyên
Gửi email In Quay lại
 
Văn bản
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (NỘI DUNG)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (PHỤ LỤC)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (QUYẾT ĐỊNH)
Quyết định
Quyết định
Công văn
Kế hoạch
công văn tổng hợp công tác xây dựng vị trí việc làm
Thông tư 01/2011-BNV
Quy tắc ứng xử, Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Khu quản lý đường bộ II
QLGT
Báo cáo tổng hợp cầu các loại
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Quản lý chất lượng công trình
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Luật đấu thầu
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ
Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Nghị định Số: 11/2010/NĐ-CP Quy định về Quản lý và bảo vệ kếtcấu hạ tầng giao thông Đường bộ
Luật Xây Dựng
Nhật Ký Tuyến
Chi cục QLĐB I.1 (QL6; QL15; QL43)
Chi cục QLĐB I.2 (QL6; QL279)
Chi cục QLĐB I.3 (QL70; QL4E)
Chi cục QLĐB I.4 (QL3, QL3B)
Chi cục QLĐB I.5 (QL18; QL38; QL37; QL1 mới)
Chi cục QLĐB I.6 (QL1 mới; QL5; Pháp vân-cầu giẽ; HCM)
Chi cục QLĐB I.7 (QL10; QL38B)
Chi cục QLĐB I.8 (QL2; Ql3)
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1
Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ khoa hoc công nghệ đường bộ trực thuộc Hội KHKT cầu đường Cục Quản lý đường bộ I