Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Cấp Phép Cấp phép LHX quá khổ, quá tải, siêu trường siêu trọng
Thứ Hai - 01/06/2020 11:09
Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải
(15/12/2014)
Tải mẫu Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng (file Excel)  [Download]

Tải mẫu Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe xi téc chở nhiên liệu hoặc hóa chất (file Excel) [Download]
 
Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông  đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ [Download]

Ghi chú: Sau khi nhập thông tin đầy đủ vào file mẫu, gửi đến hộp thư điện tử gplhx@cqldb1.gov.vn của bộ phận cấp giấy phép lưu hành xe thuộc Cục Quản lý Đường bộ I để đăng ký giải quyết sớm.
Gửi email In Quay lại