Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Cấp Phép Cấp giấy phép thi công
Thứ Hai - 01/06/2020 12:00
Cấp giấy phép thi công
(17/12/2014)
Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 24/02/2010. Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ [download]

Thông tư 39/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 18/5/2011. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Trong đó có mẫu đơn xin câp phép thi công) [download]


Gửi email In Quay lại