Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Bản đồ giao thông Hướng dẫn giao thông
Thứ Bẩy - 08/08/2020 16:26
Danh sách cầu bị hạn chế tải trọng năm 2015
Thông tin phân loại các Cầu
Tổng hợp phân loại Cầu năm 2010
Thông tin chi tiết về Cầu yếu

Một số thông tin chi tiết về cầu yếu trên quốc lộ Khu Quản lý đường bộ II quản lý.

Thông báo
V/v Hạn chế tải trọng qua cầu Ngòi Uông (Km 66+512): Cầu Sài Lớn (Km 72+479);
Cầu Làng Phàng (Km 146+450) trên Quốc lộ 70.
Thông xe cầu Gián Khẩu Km 255 + 185 QL1
KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II THÔNG BÁO
Thông xe cầu Gián Khẩu Km 255 + 185 QL1
Thông báo cấm cầu Gián Khẩu Km 255+185 QL 1 và phân luồng giao thông
Thông báo cấm cầu Gián Khẩu Km 255+185 QL 1 và phân luồng giao thông